Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Lista życzeń

There are no products on the wishlist!
Wishlist link:

Brak produktów w koszyku.

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne w organizacji (zwana dalej Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne) z siedzibą na Świerki 82-230 Nowy Staw.
Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne. oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne.
Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału „Zmiany Polityki Prywatności”.
Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne oraz Produktów i usług partnerów handlowych Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:
umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,
realizacji zamówień na Produkty i usługi Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne
reakcji na informacje przesłane Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne z wykorzystaniem formularza kontaktowego,
realizacji subskrypcji bezpłatnych elektronicznych newsletterów (kursów),
realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne oraz Produktów i usług partnerów handlowych Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera (kursu) lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne.
Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne oraz Produktów i usług partnerów handlowych Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne.
Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury, dochodzenia roszczeń Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne.
W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres.
Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, rejestracji Konta, zakupu Produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne, korzystania z formularza kontaktowego, subskrypcji newslettera, w ramach witryny Aptekamiodowa.pl wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:
1) z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach strony internetowej Aptekamiodowa.pl (określone szczegółowo w Polityce Cookies)

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do strony Aptekamiodowa.pl nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Klient został przekierowany na stronę Aptekamiodowa.pl.

W przypadku uzyskania przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne wiadomości o korzystaniu przez Klienta ze strony internetowej Aptekamiodowa.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny Aptekamiodowa.pl i jej poddomen

Przeglądanie zawartości witryny internetowej Aptekamiodowa.pl, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie http://Aptekamiodowa.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów (kursów)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów (kursów) należących do Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne i dostępnych na Aptekamiodowa.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera (kursu). Adres   e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter (kurs). Imię pozwala Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne zwracać się do czytelników po imieniu.
Dane podawane przez Użytkownika w momencie subskrypcji nie będą wykorzystywane w inny sposób niż określony w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne za pośrednictwem Aptekamiodowa.pl możliwe jest po założeniu Konta lub bez zakładania Konta poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania.
Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 24-27.

Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne (nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne oraz partnerów handlowych Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne)

Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Aptekamiodowa.pl, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne i Aptekamiodowa.pl.
Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Aptekamiodowa.pl.
Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.
Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne nie podlegają Polityce Prywatności.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i newsletterach należących do Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne.

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne nie będzie sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.
W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.
Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie Aptekamiodowa.pl. W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.
Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie wpływają i nigdy nie wpłyną na podstawową zasadę: Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne nie sprzedaje podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należącego do Tomasz Zarzycki Gospodarstwo Pasieczne serwisu i newsletterów.


Prosimy o przeczytanie tej informacji zanim klikniesz „Akceptuję” lub zamkniesz to okno. Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Prosimy Cię o zapoznanie się z Polityką Prywatności naszej firmy. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce Prywatności.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping